Call us: +91-11-430-016-75

Japa Malas

Amethyst Japa Mala of 54 Beads

Amethyst Japa Mala of 54 Beads

Regular price Rs. 700.00
Rudraksh & Crystal Mala

Rudraksh & Crystal Mala

Regular price Rs. 550.00
Stone Japa Mala

Stone Japa Mala

Regular price Rs. 888.00
Navratna Mani Mala

Navratna Mani Mala

Regular price Rs. 950.00
Sturdy Agate - Handmade Japa Mala

Sturdy Agate - Handmade Japa Mala

Regular price Rs. 600.00